"ქართველი ერის კონსოლიდაციის ეტაპები და თავისებურებანი უხსოვარი დროიდან დღემდე" – დავით მუსხელიშვილი, ალექსანდრე დაუშვილი, გიორგი ჭეიშვილი
გადმოწერე

Некоторые вопросы грузино-русских  взаимоотношений в современной историографии -გადმოწერა

2011-2021 © analebi.ge . ყველა უფლება დაცულია.