კონტაქტი

  ცენტრის იურიდიული მისამართია - თბილისი, კაკაბეთის 2/ბ.
  ელფოსტა: historygeo@ gimail.com
  ვებგვერდი:   www.analebi.ge
  ტელეფონი: 33-74-11;22-09-49; 899-51.83-90.
       ცენტრის საბანკო რეკვიზიტებია: საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი -  კოდი  220101502, მიმღები - ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, ანგარიშის # 174595200

2011-2021© analebi.ge . ყველა უფლება დაცულია.